Stöd till forskare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Råd och stöd
  6. Stöd till forskare

Vilket stöd kan du som forskare få?

När du ska söka forskningsfinansiering, brottas med forskningsetiken, tror att du har en innovativ idé eller planerar en vetenskaplig konferens kan du få råd och stöd av flera avdelningar inom universitetsförvaltningen.

Avdelningen för forskningsstöd

Avdelningen för forskningsstöd bistår universitetets forskare och institutioner i frågor som rör extern forskningsfinansiering och forskningsetik.

Publikationer

För att registrera våra publikationer skall vi använda SU:s centrala publikationsdatabas DiVA,

Forskningsdatabasen

Universitetets forskningsdatabas gör information om den forskning som bedrivs hos oss tillgänglig och sökbar.

Prisma

Prisma är ett ansökningshanteringssystem. Här kan du som forskare söka bidrag och hantera dina beviljade bidrag. Deltar du i granskningsarbetet av ansökningar, är det här du hittar all information och registrerar data.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova