Riktlinjer och anvisningar

Utbildningsseminarier

Individuell studieplan (ISP)

Formulär för individuell studieplan (ISP):

  • Individuell studieplan (pdf) (362 Kb)
    Observera att plugin-modulen i Firefox för visning av pdf-filer inte tillåter ifyllning av formulär. Ladda i stället ned filen och öppna den med Adobe Reader. Detta kan göras med knappen "Öppna med ett annat visningsprogram".

Bilaga för avstämning mot examensmålen i:

Licentiatprov

Regler för licentiatprovet, blanketter och mallar finns här.

Disputation

Beskrivning av hur disputationer handläggs på Fysikum.