Riktlinjer och anvisningar

Utbildningsseminarier

 

Mall för utvecklingssamtal

Individuell studieplan (ISP)

Startsida för digital Individuell Studieplan (dISP)

Bilaga för avstämning mot examensmålen i:

Licentiatprov

Regler för licentiatprovet, blanketter och mallar finns här.

Disputation

Beskrivning av hur disputationer handläggs på Fysikum.

Procedures regarding prolongation of study time and employment time due to specific reasons