Riktlinjer och anvisningar

Utbildningsseminarier

 

Mall för utvecklingssamtal

Individuell studieplan (ISP)

Formulär för individuell studieplan (ISP):

  • Individuell studieplan (pdf) (362 Kb)
    Observera att plugin-modulen i Firefox för visning av pdf-filer inte tillåter ifyllning av formulär. Ladda i stället ned filen och öppna den med Adobe Reader. Detta kan göras med knappen "Öppna med ett annat visningsprogram".
  • Bilaga om effekten av Covid-19 pandemin (13 Kb)
    Bilagan skall bifogas samtliga studieplaner som lämnas in under perioden 2020-10-26 till 2021-10-25.

Bilaga för avstämning mot examensmålen i:

Licentiatprov

Regler för licentiatprovet, blanketter och mallar finns här.

Disputation

Beskrivning av hur disputationer handläggs på Fysikum.

Procedures regarding prolongation of study time and employment time due to specific reasons