För kursansvariga

 • Bemanningsplanen för 2021-22 (xlsx) (197 Kb)
  bestämmer vilka uppdrag lärare och assistenter har.
 • Schabloner (18 Kb)
  för hur olika typer av undervisning värderas i tjänstgöringstid.
 • Se PM och MEMO (in English) längre ned på sidan för information om vad som åligger kursansvarig/examinator.
 • Tentamenslösningar
  Tentamenslösningar ska inte längre laddas upp. De ska i stället lämnas till Studentexpeditionen (Gorica Nikolic) för arkivering (studentexp@fysik.su.se) samt laddas upp på kursens Athenasida.
 • Rapportera och attestera resultat i Ladok
  Lathund för att rapportera och attestera resultat i Ladok (35 Kb)
  Quick guide - reporting results in Ladok (34 Kb)
 • Kursforum
  Beskrivning av funktion och ansvarsområden.
  Blankett kursforum (51 Kb)
  utformad av FÄR för anmälan till kursforum.
 • Kursutvärdering
  Från höstterminen 2021 kommer kursutvärderingarna utföras genom lärplattformen Athena. Anders Hedqvist ansvarar för kursutvärderingarna på Fysikum. Läraren har möjlighet att lägga till frågor utöver de obligatoriska frågorna som ingår. Efter avslutad utvärdering skriver läraren en kursreflektion genom att svara på en enkät i Athena. Kursrapporten bestående av en kort sammanställning av studenternas kvantitativa svar och lärarens reflektion är publik och publiceras på kurssidan i utbildningskatalogen.
  Kursvärderingar Fysikum 211019 (356 Kb)
  Course evaluations Fysikum 211019 (355 Kb)
 • Självständiga arbeten på kandidatnivå
  Information och dokument finns
  här.

Riskanalys vid studentlaborationer

För varje studentlaboration ska en riskbedömning utföras. Här finns beskrivning av arbetsfördelning:

Delegering Arbetsmiljö vid studentlaborationer (40 Kb)
Delegation of tasks regarding the work environment in student lab work (201 Kb)

potentiella risker:

Risk assessment-student laboratory work part I (1287 Kb)

och blankett att fylla i:

Risk assessment-student laboratory work part II (175 Kb)

Regelverk med mera

 • Hur undervisning och examination bedrivs regleras i nationella regler, centrala regler på SU, fakultetsregler och regler på institutionen. Tanken här är att ge en kort sammanfattning över var dessa finns.

Lokala regler på Fysikum

Övrigt

Material från Fysikums hemsida:

Material från externa sidor:

 • Kursplanedatabas (SISU). (Klicka på 'Planarkiv' om du vill hitta kursplaner för gamla kurser/kurser som ej går innevarande läsår)
 • Inloggning till SISU (här kan du göra revisioner eller utkast på nya kursplaner).
 • Integrerat verksamhetsstöd, IVS. Här kan du logga in och hitta statistik om kurser, genomströmning, med mera.
 • LADOK. Här kan du logga in och hitta registrerade på kurser, resultat med mera.
 • Athena. Inloggningssida för lärplattformen.