Stöd till lärare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
  5. Råd och stöd
  6. Stöd till lärare
Untbildning

Utbildning på grund- och advancerad nivå

Information för kursanvariga vid Fysikum

Utbildning på forskarnivå

Verktyg, information och on-linestöd

Handläggning av disputation

Beskrivning av hur disputationer handläggs på Fysikum.

Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova