Definition
Med arbetsskada avses:

  • skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet
  • olycksfall på väg till eller ifrån arbetet
  • arbetssjukdom, t.ex. stressrelaterade sjukdomar, belastningssjukdomar etc, eller
  • smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten).

Med tillbud avses en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Länk till SAMIR-Tillbud/arbetsskada:

https://arendehantering.su.se/AutoGen.aspx?page=159

Logga in med ditt universitetskonto för att göra en anmälan.