Avdelningschef

En ur den forskande personalen har i uppgift att vara chef för Tekniska avdelningen.

Patrik Löfgren, forskare

Rum A1:1036
Telefon +46 (0)8 5537 8893,
e-post patrik.lofgren@fysik.su.se
Arbetsområde: Acceleratorfysik, vakuumteknik, konstruktion
Personlig hemsida

Personal

NoPic profilbild

Alexander Agapow, forskningsingenjör

Rum E2:3014
Telefon +46 (0)8 5537 8609,
e-post alex@fysik.su.se
Arbetsområde: Datorstöd och support
Personlig hemsida

John Alexander, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1043
Telefon +46 (0)8 5537 8688,
e-post john.alexander@fysik.su.se
Arbetsområde: Datakommunikation, kontrollsystem, instrumentering
Personlig hemsida

Petra Björk

Petra Björk, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1035
Telefon +46 (0)8 5537 8657,
e-post petra.bjork@fysik.su.se
Arbetsområde: Laboratoriesäkerhet
Personlig hemsida

Mikael Björkhage, forskningsingenjör

Rum A1:1041
Telefon +46 (0)8 5537 8697,
e-post mikael.bjorkhage@fysik.su.se
Arbetsområde: Acceleratorteknik, instrumentering
Personlig hemsida

Mikael Blom, forskningsingenjör

Rum A1:1039
Telefon +46 (0)8 5537 8324,
e-post mikael.blom@fysik.su.se
Arbetsområde: Mekanisk konstruktion (CAD), vakuumteknik, acceleratorteknik
Personlig hemsida

Taras Golod, 1:e forskningsingenjör

Rum A2:1059
Telefon +46 (0)8 5537 8611,
e-post golod@fysik.su.se
Arbetsområde: Renrumsteknik, nanofabrikation
Personlig hemsida

Per Halldén, forskningsingenjör

Rum A1:1040
Telefon +46 (0)8 5537 8320,
e-post per.hallden@fysik.su.se
Arbetsområde: Kraftelektronik, elinstallationer, kylteknik
Personlig hemsida

Attila Hidvégi, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1037
Telefon +46 (0)8 5537 8698,
e-post attila@fysik.su.se
Arbetsområde: Elektronikkonstruktion (digital)
Personlig hemsida

Matthias Hudl Waltin

Matthias Hudl Waltin, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1038
Telefon +46 (0)8 5537 8709,
e-post matthias.hudl@fysik.su.se
Arbetsområde: Laserteknik och lasersäkerhet
Personlig hemsida

NoPic profilbild

Konstantinos Alexandros Kastanas, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1038
Telefon +46 (0)8 5537 8674,
e-post kastanas@fysik.su.se
Arbetsområde: Datorsupport, IT, webb, nätverk
Personlig hemsida

NoPic profilbild

Mikica Kocic, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1041
Telefon +46 (0)8 ---- ----,
e-post mikica.kocic@fysik.su.se
Arbetsområde: HPC (high-performance computing), datorkluster
Personlig hemsida

Holger Motzkau

Holger Motzkau, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1041
Telefon +46 (0)8 5537 8668,
e-post holger.motzkau@fysik.su.se
Arbetsområde: Elektronikkonstruktion (analog), assisterande systemansvarig
Personlig hemsida

Peter Reinhed, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1043
Telefon +46 (0)8 5537 8892,
e-post reinhed@fysik.su.se
Arbetsområde: Vakuumteknik, kryoteknik
Personlig hemsida

Stefan Rosén, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1043
Telefon +46 (0)8 5537 8642,
e-post rosen@fysik.su.se
Arbetsområde: Detektorer, instrumentering, acceleratorteknik
Personlig hemsida

NoPic profilbild

Ronni Barouta, systemtekniker

Rum A4:3015
Telefon +46 (0)8 5537 8651,
e-post ronni.barouta@fysik.su.se
Arbetsområde: IT-support, licenser, webb, telefoni, nätverk
Personlig hemsida

NoPic profilbild

MingChao Ji, 1:e forskningsingenjör

Rum A1:1039
Telefon +46 (0)8 5537 8910,
e-post mingchao.ji@fysik.su.se
Arbetsområde: Detektorer, acceleratorteknik
Personlig hemsida