Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt

Medarbetarnotiser

  • Foto Ingmarie Andersson/ Stockholms universitet Information om kurser som ges under sommaren och höstterminen 2021 på Fysikum 2021-06-04 Med anledning av att Folkhälsomyndigheten lyft rekommendationen om distansundervisning f.o.m. 2021-06-01, har rektor fattat beslut (Dnr. SU- FV-1.1.2-1620-20) att universitetet kan gradvis återgå till undervisning och examination på campus. All undervisning och examination ska följa myndigheternas regler och rekommendationer. Besked om höstterminens ska lämnas i god tid som möjligt, dock senast 2021-07-20.
  • Välkommen Gunilla, ny kommunikatör 2021-03-31 Vår nya kommunikatör Gunilla Häggström börjar sin anställning den 6 april.

Fysikums regler / rekommendationer gällande disputationer och licentiat-seminarier

Regler och rekommendationer här på Fysikum gällande disputationer  och licentiat-seminarier har ändrats:

1) Fakultetens beslut
2) Regler och rekommendationer på Fysikum

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova