Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt

Medarbetarnotiser

  • Foto Ingmarie Andersson/ Stockholms universitet Information om kurser som ges under första halvan av vt 2021 2020-12-14 Den 24 november 2020 sänktes gränsen för antal personer vid offentliga sammankomster till 8. Regeringen gjorde även klart att denna gräns bör ses som en riktlinje för andra tillställningar. Fysikums bedömning är därför att så mycket undervisning som möjligt ska flyttas online.
  • Minska miljöpåverkan vid konferenser/workshop 2020-11-09 Som ett led i det systematiska miljöarbetet ska hänsyn tas till hållbar utveckling när Fysikum arrangerar konferenser eller workshops. Efter varje genomförd konferens ska arrangören redovisa vad som har gjorts för att minska den negativa miljöpåverkan.
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova