Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt

Medarbetarnotiser

  • Distanslabbar - en nödlösning som öppnade upp för bättre inlärning 2020-10-16 När all undervisning gick online fick alla som arbetar med utbildning tänka om, tänka nytt och agera snabbt. I samma veva fick Stockholms universitet ett uppdrag från regeringen att starta ett naturvetenskapligt basår. Nu har de som arbetar med basåret beviljats ett anslag från Rektor för utveckling av laborationer och rapportskrivning vid distansundervisning.
  • Malin Hell är administrativ chef på Fysikum Miljöarbete i praktiken på Administrativa avdelningen 2020-09-22 Hur kan Administrativa avdelningen bidra till att minska Fysikums miljöpåverkan? Med engagemang och kreativitet tog de sig an utmaningen och fick fram en lång lista med möjliga åtgärder. Nu hoppas de inspirera fler avdelningar till att arbeta med frågan.
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova