Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Internt
Malin Hell - Foto privat

Ny administrativ chef på Fysikum

Malin Hell har börjat arbeta som administrativ chef på Fysikum sedan april 2020. Vi välkomnar henne varmt och ställer några frågor för att lära känna henne bättre.

Medarbetarnotiser

  • Foto Ingmarie Andersson, Stockholms universitet Information om omtentor i augusti 2020-06-24 De flesta omtentor i augusti kommer att ges på distans, men vissa kommer att ges på campus som salstentor.
  • Foto Ingmarie Andersson/ Stockholms universitet Information om undervisning HT2020 2020-06-23 Stockholms universitet planerar att från och med 31 augusti att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att övriga myndigheters rekommendationer så tillåter. För höstterminens första del planeras en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus.
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Kontakt

Prefekt

Jan Conrad
Telefon: 08-553 787 69
E-post: conrad@fysik.su.se

Administrativ chef
Malin Hell
Telefon: 08-553 783 30
E-post: malin.hell@fysik.su.se

Stöd vid kris
webmail puff
 Puff Lokalbokning i AlbaNova