Arrangör/Organiser: Fysikum
Webbadress/Webpage: https://www.fysik.su.se/samverkan/allm%C3%A4nhet/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar
Kontakt/Contact: Mohamed Bourennane
Ingen föranmälan krävs/No registration required
 

 

Så vitt vi kan se är hela universum uppbyggt av olika former av materia. Vid universums skapelse bör dock en lika stor mängd antimateria ha skapats. En olöst fråga i fysiken gäller vart all denna antimateria har tagit vägen. Svaret söks på många olika sätt. Här ska jag berätta om försök med mycket noggranna mätningar på atomer av antimateria. Om antimaterian visar sig bete sig minsta lilla aning annorlunda än den vanliga materian skulle det omkullkasta det vi tror oss veta om antimateria, och därmed öppna dörrar för helt nya förklaringar.

Svante Jonsell
Svante Jonsell är Lektor vid Fysikum