Vi reserverar oss för eventuella ändringar på grund av coronapandemin. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att följas och evenemanget kan komma att ske digitalt.

Vid Stockholms universitet är vi en grupp fysiker som har utvecklat en unik anläggning för studier av reaktioner mellan positivt och negativt laddade atomer och molekyler. Denna anläggning, DESIREE, består av två kalla (-260 °C) elektrostatiska lagringsringar med en gemensam sträcka där reaktioner mellan jonerna från de två ringarna äger rum.

Porträtt av Henning Schmidt
Foto: Magnus Bergström/Wallenbergstiftelserna

Processerna vi kan studera är huvudsakligen laddningsöverförsel mellan jonerna och dessa är viktiga att förstå i detalj. Detta bland mycket annat för att bättre förstå stjärnornas sammansättning och kemin som äger rum i den extremt tunna gasen som finns mellan stjärnorna och som är viktig för bildningen av nya generationer stjärnor och planetsystem.

Henning Schmidt är professor vid Fysikum och forskar inom atomfysik. Han leder teamet som driver forskning och teknisk utveckling vid den nationella forskningsinfrastrukturen DESIREE.

Alla våra öppna föreläsningar är gratis och du behöver ingen biljett för att delta. Välkommen!

 

Gillar du fysik och vetenskap och vill få information om det vi organiserar på Fysikum, prenumerera på vårt nyhetsbrev: www.fysik.su.se/prenumeration