Plan 4 i huvudbyggnaden.

Undervisningslokaler på plan 5 De undervisningslokaler på plan 5 som används av Fysikum.
Undervisningslokaler på plan 4 De undervisningslokaler på plan 4 som används av Fysikum.
 

På plan 4 i huvudbyggnaden använder Fysikum undervisningslokalerna FB41 och FB42.

Plan 5 i huvudbyggnaden

Undervisningslokaler på plan 5 De undervisningslokaler på plan 5 som används av Fysikum.
Undervisningslokaler på plan 5 De undervisningslokaler på plan 5 som används av Fysikum.
 

På plan 5 i hus 1 använder Fysikum huvudsakligen salarna FB51, FB52 och FD51.
 

Salarna FP22 och FP41 i labhuset

Här ligger föreläsningssal FP22 på plan 2 i labhuset
Föreläsningssal FP22 i labhuset, plan 2.
Föreläsningssal FP41 i labhuset.
Föreläsningssal FP41 i labhuset, plan 4.
 

Dessutom har vi en del föreläsningar i salarna FP22 och FP41 i labhuset, hus 1.