Hus 2
Hus 2

Hus 2 är det nybyggda vita huset på campusområdet.

Vetenskapens Hus bedriver verksamhet för skolungdomar och allmänhet. Läs mer på webbplatsen för Vetenskapens Hus.

I Vetenskapens Hus finns bl.a. följande salar, som kan användas i undervisningen på Fysikum: Clevelaboratoriet, Curiesalen, Franklinlaboratoriet, Kovalevskylaboratoriet, Lovelaceverkstaden och Meitnerlaboratoriet.