Arbetsuppgifter

Som administratör på Fysikum har du ett brett uppdrag i en dynamisk internationell miljö.

Den största delen av anställningen innebär en roll som administrativt stöd till en av våra internationellt rekryterade professorer med tillhörande forskargrupp. Du har en nära kontakt och samarbete med professorn i hans arbete och en samordnande funktion i forskargruppen där du ansvarar för administrativt stöd och service av olika slag, t.ex. genom att administrera det löpande arbetet med möten, bokningar, anteckningar och arkivering. I arbetsuppgifterna ingår hantering av reseräkningar och utlägg, rese- och hotellbokningar, reseförskott, inköp och beställningar samt service och utlägg till externa gäster. I uppdraget ingår också att delta i anordnandet av olika sammankomster såsom konferenser och workshops m.m. Du är kontaktperson mellan professorn och övriga medarbetare på administrativa avdelningen och har daglig kontakt med forskare och övrig personal via e-post, telefon och besök.

I anställningen ingår också att vara institutionens sekreterare. I denna roll deltar du i möten med institutionens styrelse (FS) och i Kommittén för forskningsstrategi (KFS) och skriver kallelser till möten och protokoll för dessa. Som institutionssekreterare bistår du också i arbetet med institutionens arkiv och bidrar vid behov med diverse stöd till prefekten.

Du tillhör den administrativa avdelningen som består av ca tretton medarbetare inom personal, ekonomi, studieadministration, kommunikation, studievägledning och IT. Din närmaste chef är den administrativa chefen.

Ref.nr SU FV-2417-18.

Sista ansökningsdag: 2018-08-13.

Fullständig information finns här.