Arbetsuppgifter

Som administrativ chef på Fysikum har du ett brett ansvarsområde i en dynamisk internationell miljö. Du ansvarar för ett ändamålsenligt administrativt stöd för hela institutionen, vilket innebär att leda och fördela arbetet kring ekonomi, personaladministration, studieadministration och diarie- och arkivhantering. Därmed blir din roll central i hela institutionens arbete. Du kommer att arbeta nära prefekten och den ställföreträdande prefekten, ingå i institutionens ledningsgrupp och vara adjungerad i institutionens styrelse.  I din roll som chef kommer du även att arbeta med budget, uppföljning, prognoser och strategisk ekonomisk planering. En viktig del i arbetet är att utveckla den administrativa avdelningens kvalitetsarbete och arbetssätt. För att lyckas med detta är en utvecklad och lyhörd dialog med administratörer samt övriga delar av verksamheten helt central. Avdelningen består för närvarande av ca 20 medarbetare inom personal, ekonomi, administration, kommunikation och studievägledning.

Kvalifikationer

Du har en för uppgiften relevant högskoleexamen, helst inom ekonomiområdet. Ett krav är att du har tidigare erfarenhet av administrativt och ekonomiskt arbete samt erfarenhet av att leda en större personalgrupp. Du ska ha en god förmåga att leda arbetet med att planera, styra och följa upp ekonomin för Fysikum. Du förväntas också ha grundläggande kunskaper inom personaladministration. Vidare är en välutvecklad förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen på engelska och svenska av stor vikt, då arbetet innebär många kontakter, internt och externt. Erfarenhet av arbete i offentlig sektor och allra helst inom universitet eller högskola är meriterande. Det nära samarbetet med en internationell forskarmiljö och universitetets förvaltning förutsätter att du är prestigelös, tydlig och en skicklig relationsbyggare.  Som person är du även resultatorienterad, kvalitetsmedveten, trygg och pragmatisk med gediget intresse för att förstå kärnverksamhetens behov. Du är lyhörd och har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat. Du har också en förmåga att arbeta både operativt och mer strategiskt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Ref.nr SU FV-2615-19

Sista ansökningsdag: 2019-09-02

Fullständig information finns här.