Fysikum ledigförklarar en tjänst som biträdande lektor i experimentell kemisk fysik med inriktning mot vätskor och glaser (”tenure track”). Anställningen har möjliggjorts genom att Professor Anders Nilsson har rekryterats genom Vetenskapsrådets utlysning av medel för internationell rekrytering av framstående forskare. Den biträdande lektorn kommer att ha tillgång till avancerad utrustning som byggts upp av Anders Nilssons grupp för experiment vid nationella och internationella ljuskällor (synkrotroner och röntgenlasrar). Den som anställs förväntas, under tiden som biträdande lektor, utveckla självständig forskning.

Ämne

Experimentell kemisk fysik med inriktning mot vätskors och glaser.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar experimentella röntgenstudier av struktur och dynamik i vätskor och glaser.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning.

Ref. nr SU FV-0306-18

Sista ansökningsdag: 2018-05-21.

Mer information här.