Projektbeskrivning

Ämne: Fysik.

Gruppen för kvantteknologi med fångade joner på Stockholms Universitet utlyser en doktorandplats inom vårt projekt med fångade Rydbergjoner. Doktoranden förväntas jobba med det nuvarande jonfällesystemet vid rumstemperatur, med målet att optimera och utföra kvantgrindar i längre jonkristaller med hjälp av Rydberginteraktioner.

Fångade Rydbergjoner utgör ett nytt experimentellt system för kvantberäkningar. En Rydbergjon skapas genom att använda laserpulser för att excitera en jons yttersta elektron till ett högt liggande tillstånd [1]. Rydbergjoner är därför miljontals gånger större än joner i det elektroniska grundtillståndet och på grund av deras storlek, kan de uppvisa väldigt säregna egenskaper. Rydbergjoner kan, genom sina starka interaktioner, bli sammanvävda på tidsskalor mindre än en mikrosekund [2]. Denna metod stödjer snabba sammanvävda grindar i stora jonkristaller, dessutom möjliggör metoden byggandet av en snabb kvantdator eller kvantstimulator med fångade joner.

Projektet äger rum i gruppen för kvantteknologi med fångade joner på Stockholms Universitet och är en del av "Swedish Graduate School in Quantum Technologies" som är finansierad av "Wallenberg Centre for Quantum Technology - WACQT". För mer information besök https://qtech.fysik.su.se/

 

Ref.nr SU FV-1192-21

Sista ansökningsdag: 2021-04-23

Fullständig information finns här.