Projektbeskrivning

Ämne: Fysik.

Det tvärvetenskapliga området för kvantinformationsbehandling och kommunikation förbinder kvantmekanik/optik/elektronik med klassisk informationsteori för att uppnå resultat inom information och kommunikation som är omöjliga med klassiska metoder. Denna fusion har lett till nya begrepp som qubit, kvantteleportering, kvantkryptografi, kvantsensorer och kvantberäkning.

Kvantinformation har också vitaliserat diskussionerna om kvantteorins grundvalar. Fältet är för närvarande mycket aktivt och resulterar i framsteg inom både fysik och datavetenskap, informationsteknik. Forskningsmålen för vår grupp inkluderar experimentell förberedelse och karakterisering av intrassling, tester av grundvalarna för kvantmekanik, kvantkryptografi, kvantkommunikation och kvantsensorer.

Diamant- och kiselkarbid (SiC) är framväxande kvantmaterial som erbjuder en plattform för framtida kvantteknik inom sensorer och bildbehandling. SiC erbjuder exceptionella fördelar för skalbar produktion till låg kostnad. Färgcentra i SiC har potential för mätning av temperatur, töjning, elektriska och magnetiska fält, tryck och krafter med ultrahög känslighet. Några av de mest lovande och utmanande tillämpningarna är magnetisk avbildning på nanoskala inom biologi, diagnostik av integrerade kretsar inom elektronik och materialvetenskap. Målet med projektet är att utveckla en ny kvantmagnetisk mikroskopi på nanoskala.

Detta projekt är en del av Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT), ett 12-årigt initiativ, på miljarderkronorsnivå, som startades 2018 med syftet att få  svensk akademi och industri att avancera till framkant inom kvantteknik. Inom ramen för detta projekt har vi ett omfattande samarbete med lektor Jawan Ul-Hassan och prof. Nguyen Tien Son vid Linköpings universitet.

Vi söker en motiverad kandidat, med bra kunskaper i engelska. Erfarenhet av experiment och instrumentering är meriterande. Beskriv i ansökan erfarenhet av optik, bildbehandling, elektronik (analog och digital), programmering och andra relevanta erfarenheter.

Utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå vid Fysikum sträcker sig över fyra år (48 månader), varav minst tre år forskning och högst ett år kurser. Platsen kan förlängas med upp till ett år genom att upp till 20 % undervisning eller administration inkluderas i anställningen. Under utbildningens hela längd innehar doktoranden en doktorandanställning, med en ingångslön på 27 000 kr per månad.

 

 

Ref.nr SU FV-2977-21

Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Fullständig information finns här.