Projektbeskrivning

Ämne: Fysik.

Gruppen för kvantteknologi med fångade joner på Stockholms Universitet utlyser en doktorandplats inom vår projekt med fångade Rydbergjoner. Doktoranden förväntas utveckla ett nytt jonfällesystem för låga temperaturer för att förverkliga en snabb kvantdator med fångade Rydbergjoner. Den kryogeniska mijlön är avsedd för att minska dekoherens orsakad av svartkroppsstrålning.

Fångade Rydbergjoner utgör ett nytt experimentell system för kvantberäkningar. En Rydbergjon skapas genom att använda laserpulser för att excitera en jons yttersta elektron till ett högt liggande tillstånd [1]. Rydbergjoner är därför miljontals gånger större än joner i det elektroniska grundtillståndet och på grund av deras storlek, kan de uppvisa väldigt säregna egenskaper. Rydbergjoner kan, genom sina starka interaktioner, bli sammanvävda på tidsskalor mindre än en mikrosekund [2]. Denna metod stödjer snabba sammanvävda grindar i stora jonkristaller, dessutom möjliggör metoden byggandet av en snabb kvantdator eller kvantstimulator med fångade joner.

Projektet äger rum i gruppen för kvantteknologi med fångade joner på Stockholms Universitet och är en del av "Swedish Graduate School in Quantum Technologies" som är finansierad av "Wallenberg Centre for Quantum Technology - WACQT". För mer information besök https://qtech.fysik.su.se/

 

Ref.nr SU FV-1193-21

Sista ansökningsdag: 2021-04-23

Fullständig information finns här.