Projektbeskrivning

Ämne: fysik.

Elementarpartikelfysikgruppen vid Stockholms Universitet söker en doktorand för  design av ett detektorsystem, vilket inkluderar tester vid partikelstråle, för ett framtida partikelfysikexperiment (NNBAR) vid European Spallation Source (ESS) i Lund. De huvudsakliga uppgifterna blir att optimera detektordesignen med hjälp av GEANT-simuleringar samt att utföra tester av kalorimeterkomponenter med riktiga data.

För tillfället är ESS under uppbyggnad och kommer bli världens mest kraftfulla neutronkälla. NNBAR kommer att  söka efter brott mot baryontalets bevarande genom att detektera neutroner som konverteras till antineutroner, där NNBAR skulle ha tre gånger högre känslighet än vad som tidigare uppnåtts vid andra experiment. Antineutroner observeras via annihilation som leder till skapandet av ett stort antal partiklar. Stockholms Universitet har en stort ansvar inom NNBAR-experimentet med ett fokus på kalorimeterdesignen hos detektorn.

Som doktorand kommer du att utveckla simuleringar av olika detektoralternativ med hjälp av GEANT-plattformen för partiklar som färdas genom materia. GEANT ska modifieras med modeller för neutron-antineutron annihilation. Bakgrundsmätningar kommer att utföras vid Stockholms Universitet, och externa laboratorier, med hjälp av olika försöksuppställningar för utvalda kalorimeterteknologier. Frekventa resor till ESS i Lund förväntas, med möjlighet till längre stationering där. Anställning och resekostnader är helt finansierade av Stockholms universitet.

Vi söker en högt motiverad kandidat som behärskar engelska flytande. Experimentell bakgrund samt intresse för programmering och instrumentatering är meriterande. Ansökan bör innehålla information om programmerings- och detektorerfarenheter samt andra relevanta färdigheter.

 

Ref.nr SU FV-0351-20

Sista ansökningsdag: 2020-03-01

Fullständig information finns här.