Projektbeskrivning

Ämne: fysik.

Instrumenteringsfysikavdelningen vid Fysikum på Stockholms universitet välkomnar sökande till en doktorandplats i fysik, för arbete med ATLAS-experimentet vid Large Hadron Collider (LHC) vid CERN. Den huvudsakliga uppgiften är att delta i uppgraderingen av hadronkalorimetern för att klara datainsamling vid den planerade högre luminositeten.

ATLAS-experimentet har den största detektorn vid LHC och är ett av två experiment som är utformade för att utforska ett brett spektrum av fysikprocesser. Stockholms universitet har gjort stora insatser i ATLAS sedan kollaborationen bildades. Instrumenteringsfysikavdelningen har, i nära samarbete med elementarpartikelfysikavdelningen, bidragit väsentligt till konstruktion och uppgradering av både datainsamlingselektronik för den hadroniska kalorimetern (TileCal) och dess förstanivåtrigger (L1Calo). Stora uppgraderingar behövs över hela ATLAS för att säkerställa bra datainsamling även i framtiden, då luminositeten kommer att uppgraderas från 2023 till fem gånger dess ursprungliga designvärde.
 
Vårt stora nuvarande projekt hör till TileCal's uppgraderingssamarbete, som innebär att både detektorelektronik och datainsamlingsystemet ska ersättas. Stockholms universitet utvecklar ett stråltolerant kontroll- och utläsningskretskort (DB), baserad på senaste generationens programmerbara logik och transceivers baserade på höghastighetsfiberoptik. Doktoranden kommer att ha en framträdande roll i TileCal's uppgraderingsarbete, inklusive utveckling och testning av DB, samt integration av hela systemet på CERN. Avhandlingsarbetet kan även innefatta dataanalys eller andra instrumenteringprojekt, beroende på intresse. Frekventa resor till CERN i Genève förväntas, med möjlighet till längre stationering där. Anställning och resekostnader är helt finansierade av Stockholms universitet.

Vi söker en motiverad kandidat, med bra kunskaper i engelska. Erfarenhet av experiment och instrumentering är meriterande. Beskriv i ansökan erfarenhet av detektorer, elektronik (analog och digital), digitala system, programmering och andra relevanta erfarenheter.

 

Ref.nr SU FV-0346-19

Sista ansökningsdag: 2019-03-03

Fullständig information finns här.