Projektbeskrivning

Ämne: fysik eller kemisk fysik.

Vatten är den viktigaste vätskan för livet på jorden. Även om vattenmolekyl uppenbarligen är enkel är de olika makroskopiska egenskaper hos vatten till mesta del anomala. Ursprunget för dessa grundläggande amoraliteter förbryllar forskare fortfarande över hela världen. XSOLAS-gruppen vid Stockholms universitet har doktorandposition inom vatten- och is forskning. Positionen kommer att vara placerad vid institutionen för fysik (AlbaNova) och kommer att ingå som en del av gruppen för röntgenvetenskap av vätskor och ytor, XSOLAS (xsolasgroup.fysik.su.se). Gruppen består av flera delgrupper vars verksamhet är relaterad till att undersöka vattnets struktur och dynamik i sina glasartade och superkylda tillstånd, vattenstrukturer och dynamiken av vattenhaltiga lösningar på molekylär nivå, samt studera ultrafrekventa kemiska reaktioner vid ytor och katalys. Som experimentell expertis fokuserar gruppen på röntgendiffraktionstekniker med hjälp av röntgensynkrotroner och fri-elektron lasrar som är state-of-the-art. Moderna röntgenspridningsmetoder ger kraftfulla verktyg för att undersöka både statisk struktur och strukturell dynamik på olika längd- och tidsaxlar.

Doktorand-projektet kommer att ingå i en ny delgrupp ledd av Katrin Amann-Winkel och är finansierad av Ragnar Söderbergs Stiftelsen (startinggrant.se/fellows/). Projektet fokuserar på att studera glasövergången och vätske-vätskeövergångar i amorf is men även syftar till att bygga upp en ny experimentell uppställning för mätningar av röntgendiffraktion (XRD) och röntgenfotonkorrelationsspektroskopi (XPCS) vid förhöjda tryck. Experimenten kommer att ha stor inverkan på den debatt inom olika modeller som förklarar vattens mysterier. Därför söker vi en högt motiverad kandidat med färdigheter i experimentell fysik, programmering och dataanalyser. Arbetet kommer också att omfatta frekvent resande till de olika världsledande röntgenanläggningar.

 

Ref.nr SU FV-0347-19

Sista ansökningsdag: 2019-03-03

Fullständig information finns här.