Projektbeskrivning

Ämne: fysik/kemisk fysik.

Institutionen för fysik (Fysikum) har en doktorandtjänst tillgänglig för en mycket motiverad och entusiastisk kandidat för studier av vattenhaltiga lösningar och proteinhydrering med hjälp av röntgenspridningstekniker. Den sökande förväntas spela en nyckelroll för att förstå vattnets roll i biokemiska reaktioner genom att utföra experiment i forskningensfältets framkant vid nationella och internationella röntgenstrålningsanläggningar. Värdlaboratoriet består av världsledande vattenforskare med expertis inom röntgendiffraktionstekniker. Jobbet placeras vid Institutionen för fysik (Fysikum, Albanova) och doktoranden kommer att arbeta som en del av gruppen “Structural dynamics of aqueous solutions” (www.fysik.su.se/english/chemical-physics-division/research-groups/structural-dynamics-of-aqueous-solutions). Gruppen forskningsaktiviteter är inriktade på grundläggande förståelse av vattnets roll i kemiska och biofysiska processer från ett statistisk fysik- perspektiv. Det nuvarande projektet finansieras av Vetenskapsrådet och ämnar undersöka prototypiska glasformare, vattenhaltiga lösningar samt dynamik av hydratiserade proteiner med hjälp av koherenta röntgendiffraktionstekniker tillgängliga vid nya röntgenkällor, såsom den svenska MAX IV synkrotronen och den europeiska röntgenfrielektronlasern.

 

Ref.nr SU FV-0348-20

Sista ansökningsdag: 2020-03-01

Fullständig information finns här.