Projektbeskrivning

Ämne: Teoretisk fysik.

Vi söker en driven och utmärkande kandidat som ska studera kosmiska strukturers ursprung och evolution med galaxkartläggningar och dataanalysmetoder. Sökande bör ha erfarenhet eller intresse av kosmologi, programmering och maskininlärning, eller andra relevanta färdigheter. Positionen kräver flytande engelska i skrift och tal då forskningen kommer att bedrivas i internationella kollaborationer och leda till vetenskapliga publikationer.

Ursprunget av kosmiska strukturer och orsaken till Universums accelererande expansion är två öppna problem inom modern kosmologi, och indikerar behovet av ny fysik för att beskriva naturen. Enligt kosmologiska standardmodellen så uppkom alla observerbara strukturer från mikroskopiska kvantfluktuationer, vilka växte via gravitationen till att forma den observerbara fördelning av galaxer. Förståelsen av ursprunget och formationen av dessa kosmiska strukturer kommer att bidra till nya insikter i den sanna naturen av mörk materia, mörk energi och gravitationslagarna, och de ännu okända högenergiska processerna som pågick i begynnelsen av Universum.

Den antagna kandidaten kommer att arbeta med Dr. Jens Jasche for att utveckla och tillämpa moderna statistiska metoder och djupinlärningsmetoder för att återskapa de tredimensionella begynelsevillkoren av observerade kosmiska strukturer i galaxkartläggningar, och spåra deras formationshistorier över tid. I det erbjudna projektet planeras det att använda de senaste kosmologiska simuleringar samt data från Sloan Digital Sky Survey och det kommande Vera Rubin observatory, för att förstå sambandet mellan begynnelsevillkoren och den icke-linjära gravitationsprocessen, som formar de observerade galaxernas distribution. Rekonstruktioner av de kosmiska strukturerna kommer senare att användas för att pröva fysikaliska modeller av mörk materia, dynamisk mörk energi, och kosmisk inflation.

Projektet stöds av Vetenskapsrådet och Simons Foundation, och blir en del av det nygrundade Simons Collaboration “Learning the Universe” (www.learning-the-universe.org), vilket erbjuder den antagna kandidaten med flera möjligheter att interagera med samarbetspartners vid medlemsinstitutioner (Columbia University, Lawrence Berkeley National Lab, Harvard University, Flatiron Institute, Institut Astrophysique de Paris, Université de Montreal, Princeton University, Carnegie Mellon University, MPA Garching). Kandidaten kommer även att bli en del av Aquila Consortium (www.aquila-consortium.org), ett internationellt forskningssamarbete som utvecklar nya dataanalysmetoder för att bedriva grundforskning inom fysik med kosmiska strukturer.

 

Ref.nr SU FV-3407-21

Sista ansökningsdag: 2021-11-05

Fullständig information finns här.