Projektbeskrivning

Ämne: fysik.

Den kosmiska mikrovågsbakgrunden (CMB) har i över 50 år väglett oss i vår förståelse av universum. Tillsammans med andra observationer har vi nått fram till en enkel, men ändå framgångsrik och mestadels konsistent, beskrivning av vårt universum. Men, många utmaningar återstår.  

Inom ramen för CMB-experiment och dataanalys krävs fortsatt omfattande forskning för att utveckla algoritmer och kalibreringstekniker för att karakterisera nuvarande data. Ett komplementärt bidrag är att utveckla framtida instrument som kan detektera kosmologiska signaler med minimal osäkerhet. I den utlysta doktorandplatsen kombineras arbete inom dessa två forskningsfält genom en association med ett ballongbaserat experiment, SPIDER, och ett markbaserat experiment, Simons Observatory.  

Teorin om kosmisk inflation, som beskriver universums första ögonblick, förutsäger en svag polariserd signal i den kosmiska bakgrundsstrålningen. I flera experiment försöker man att detektera denna polariserade strålning då den kan innehålla information om universums födelse. Ett sådant experiment är SPIDER, en stratospherisk ballongexperiment, som avslutade sin första flygning från Antarktis i januari 2015. SPIDER-samarbetet syftar till en ytterligare Antarktis-flygning i slutet av 2019. Doktoranden ska bidra till analys av data från första och andra flygningen och genom detta arbete uppnå resultat som varaktigt kan bidra till vår förståelse av kosmologin.

Inom projektet Simons Observatory byggs ett nytt teleskop i Atacama-öknen i Chile med målet att påbörja observationer år 2021. Projektet rymmer många design- och kalibreringsutmaningar och vid Stockholms Universitet utvecklar vi nya tekniker i optiskt instrumentdesign. Doktoranden kommer att bidra till denna insats genom att utveckla algoritmer för optisk modellering som kommer att användas för att förfina framtida instrumentkonfigurationer.  

Det föreslagna arbetet kan innehålla instrumentering, dataanalys och teori, men arbetet kommer med säkerhet innehålla aspekter från högpresterande datorer och analys av stora dataset. Doktoranden kommer arbeta under ledning av prof. Katherine Freese och dr. Jon Gudmundsson, men förväntas också samarbeta med andra fysiker i Stockholm samt med institutioner över hela världen, särskilt Princeton University universitetet i Oslo.

 

Ref.nr SU FV-0342-19

Sista ansökningsdag: 2018-03-03

Fullständig information finns här.