Projektbeskrivning

Ämne: fysik.

Avdelningen för instrumenteringsfysik vid Fysikum, SU, öppnar här för ansökan av en doktorandplats för studier av strålningsspridning vid undulatorerna vid Europeiska XFEL. Projektets huvudsakliga syfte är att hitta metoder för att begränsa degradering av undulatorns permanentmagneter för att säkerställa att XFEL fungerar enligt design under hela dess planerade livstid.

Europeiska XFEL är en 3.4 km lång frielektronlaser som genererar extremt korta och ljusstarka pulser av röntgenstrålning, som kan användas inom en rad olika områden som bio- och materialfysik, atom- och molekylfysik. Avdelningen för instrumenteringsfysik deltog i uppbyggnaden av XFEL genom en rad olika projekt och har sedan anläggningen togs i bruk 2017 varit inblandad i studier om strålningsspridning vid undulatorerna, i samarbete med avdelningen för medicinsk strålningsfysik vid Fysikum.

Röntgenstrålning skapas i undulatorerna som består av ca 100 stycken 5 meter lång sektioner, var och en innehållande ca 250 dipolmagneter. Om dessa magneter utsetts för joniserande strålning kan deras magnetiska egenskaper försämras vilket i tur leder till att strålningen från XFEL försämras exempelvis med avseende på intensitet men även koherens. Huvudsaklig målsättning med projektet är att karaktärisera strålningsfältet runt XFELs undulatorer, både med simuleringar och med mätningar för att erhålla en tydlig bild av hur strålningsspridningen ser ut.

Den sökande behöver behärska engelska flytande i så väl tal som skrift och ha erfarenhet av experimentellt arbete, dataanalys, olika former av mjukvara för simulering eller andra relevanta färdigheter. Bakgrund inom dosimetri och/eller kunskap om Monte Carlo-koder för partikeltransport är meriterande.

 

Ref.nr SU FV-0363-20

Sista ansökningsdag: 2020-03-01

Fullständig information finns här.