Projektbeskrivning

Ämne: teoretisk fysik eller kemisk fysik.

För att lösa de problem vi ställs inför idag, med hållbar utveckling av exempelvis energiproduktion, behöver vi förstå de molekylära mekanismerna för de underliggande elektroniska och fotokemiska processerna. De senare årens utveckling inom röntgenspektroskopi och pulsade ljuskällor, med frielektronlasrar, plasmakällor och generering av övertoner, ger ny inblick i elektrostruktur och fotokemiska reaktioner i lösning och fasta material. Den parallella utvecklingen av teoretiska redskap för elektronstrukturberäkningar och spektrumsimuleringar på realistiska modeller ger i ökande grad tillförlitliga förutsägelser och tolkning av experimentella mätdata. I kombination möjliggör dessa teoretiska och experimentella redskap kvantitativa undersökningar av fotokemiska processer i lösning och material med relevans för energirelaterade tillämpningar.

Vi söker en kandidat för en doktorandanställning som ska arbeta med nya metoder för spektrumsimuleringar med avancerade kvantkemiska beräkningar. I projektet kommer du att utveckla nya metoder för simulering av röntgenspektra för studier av elektronstruktur i lösning och av fotoinducerade processer. Du kommer arbeta både med färdiga mjukvara och själv programmera. Doktorandutbildningen är i huvudsak inriktade på teoretiska studier, men projektet bygger på ett nära samarbete med ledande experimentella grupper som utvecklar, särskilt tidupplöst, röntgenspektroskopi.

Du kommer handledas av Michael Odelius på avdelningen för kemisk fysik. Forskningsintressen i Molekyldynamik- och Kvantkemigruppen sträcker sig från noggranna kvantmekaniska beräkningar av små molekyler till realistiska simuleringar av elektrolytlösningar och solcellsmaterial. Vi utvecklar nya metoder för spektrumberäkningar baserade på modern kvantkemi och undersöker särskilt dynamiska effekter i kemiska och elektroniska processer. För mer information om forskargruppen, se: www.su.se/profiles/odelius.

Atom- och molekylfysik är ett av de ledande forskningsfälten vid Stockholms universitet och är utsett till ett av universitetets nio profilområden vid naturvetenskapliga fakulteten. Forskningen vid avdelningen för kemisk fysik sträcker sig över ett brett spektrum av experimentella och teoretiska projekt.

Vi vill också uppmärksamma studenter på möjligheten att söka institutionens öppna utlysningar inom experimentell och/eller teoretisk fysik.

 

Ref.nr SU FV-1202-19

Sista ansökningsdag: 2019-04-23

Fullständig information finns här.