Projektbeskrivning

Ämne: teoretisk fysik.

Projektet handlar om teoretisk beskrivning av dynamiska och icke-jämvikts-tillstånd med fokus på topologiska och andra exotiska fenomen. Forskningen kommer att utföras i en forskargrupp vid Stockholms universitet som leds av Emil Bergholtz, och är en del av ett större Wallenbergfinansierat projekt som även inkluderar Alexander Balatsky (Nordita), Jens Bardarson (KTH), Annica Black-Schaffer (Uppsala universitet) and Stefano Bonetti (Stockholms universitet) alla med vilka samarbeten är särskilt relevanta.

Icke-unitär tidsutveckling i drivna system, icke-Hermitsk topologi i öppna kvantsystem och samspelet mellan oordning och växelverkan i tids-beroende system är speciellt relevanta för detta projekt.

Vi söker en motiverad kandidat, med goda kunskaper i engelska. Teoretiska kunskaper om topologiska faser eller dynamiska fenomen är meriterande.

 

Ref.nr SU FV-1195-21

Sista ansökningsdag: 2021-04-23

Fullständig information finns här.