Projektbeskrivning

Ämne: teoretisk fysik.

Att klassificera vilka typer av materiefaser som är möjliga, samt att fastställa deras egenskaper, är en viktig uppgift inom den kondenserade materiens fysik. Upptäckten av kvanthalleffekten visade att förståelse av symmetrier och symmetribrott är inte är tillräckligt för att beskriva egenskaperna hos en fas. För att göra en fullständig klassificering av så kallade topologiska faser behöver man dessutom använda begrepp från topologi och kvantinformation. Av speciellt intresse är de växelverkande topologiska faser som vanligtvis kallas topologiskt ordnade, eftersom deras kvasipartiklar kan ha mycket exotiska egenskaper, som till exempel fraktionella kvanttal.

Det finns en öppning för en doktorandplats i Maria Hermanns forskningsgrupp. Doktoranden förväntas studera topologiska faser i tre dimensioner. I en del av projektet kommer hen att undersöka gränsytor mellan olika tredimensionella topologiska faser. En annan del handlar om vilka effekter orenheter eller olika gitterdefekter kan ha i topologiska material. En viktig fråga i sammanhanget är om gitterdefekter kan binda topologiska kvasipartiklar.

 

Ref.nr SU FV-0347-20

Sista ansökningsdag: 2020-03-01

Fullständig information finns här.