Projektbeskrivning

Ämne: fysik

Vi välkomnar sökande till en doktorandplats i fysik inom projektet ”Ultrasnabba röntgenstudier av superkylt vatten”.

Som doktorand kommer du att vara antagen vid Stockholms universitet och dessutom kommer projektet att ingå i “Centre for Molecular Water Science (CMWS)” at DESY (Tyskland).

Vatten är den viktigaste vätskan för livet på jorden. Även om vattenmolekylen uppenbarligen är enkel är de olika makroskopiska egenskaperna hos vatten anomala. Ursprunget för dessa grundläggande anomaliteter förbryllar fortfarande forskare över hela världen. CMWS-initiativet samlar internationella forskningsgrupper som syftar till att undersöka dessa ovanliga egenskaper hos vatten i olika relationer.

Doktorandplatsen finansieras och stöds tillsammans av DESY och EuXFEL. Därför förväntas du spendera 50 % av din tid i Hamburg (Tyskland) och den andra delen i Stockholm. Projektet är en del av det tidigare vetenskapliga doktorandprogrammet vid CMWS, där även andra doktorander arbetar med forskningsämnet vatten.

Vår grupp på Stockholms universitet (Water and ice under extreme conditions) är en del av Kemisk Fysik på Fysikum. Gruppen deltar i en livlig forskningsmiljö med andra grupper (xsolasgroup.fysik.su.se) vars verksamhet är relaterad till att undersöka vattnets struktur och dynamik i sina glasartade och superkylda tillstånd, vattenstrukturer och dynamiken av vattenhaltiga lösningar på molekylär nivå. Med experimentell expertis fokuserar gruppen på röntgendiffraktionstekniker med hjälp av röntgensynkrotroner och fri-elektronlasrar som är state-of-the-art.

Projektet fokuserar på att studera övergånger mellan vätska och amorf is, stimulerad av optisk laserexcitation, och röntgentekniker för att detektera händelseförloppet. Doktorandarbetet inkluderar uppbyggnad av ny vakuumkammare som kommer att användas för röntgenexperiment vid FEL. Resultaten ifrån experimenten förväntas ha stor inverkan på den debatt om olika förklaringsmodeller av vattnets mysterier.

Vi söker en motiverad kandidat med bra kunskaper i engelska, interesserad av att avancerade experiment, och ser det som inspirerande att vara del av en livlig och spännande ung forskningsmiljö både i Stockholm och Hamburg.

 

Ref.nr SU FV-0354-21

Sista ansökningsdag: 2021-03-15

Fullständig information finns här.