Arbetsuppgifter

Du tillhör den administrativa avdelningen som består av ca 14 medarbetare inom personal, ekonomi, studieadministration, studievägledning, registratur och arkiv, kommunikation, IT och övrig administration. Som ekonom kommer du att ingå i en grupp tillsammans med flera kollegor som arbetar med ekonomiska frågor med olika inriktning. Verksamheten vid institutionen finansieras både med anslagsmedel och genom externa forskningsbidrag vilket gör arbetsuppgifterna breda och ansvarsområdet stort.

Du ansvarar för den löpande hanteringen av institutionens anslag. I detta arbete ingår bl.a. att arbeta med löpande bokföring och interna bokföringsordrar, budget, bokslut och uppföljning, omföringar och kundfakturor. Du tar fram ekonomiska beslutsunderlag, verkställer och följer upp ekonomiska beslut. Du gör utredningar, sammanställningar, analyser samt bistår i ekonomisk planering. Andra förekommande arbetsuppgifter är inventering av anläggningstillgångar samt omkonteringar av personal.

Du kommer också att arbeta med administration av forskningsprojekt med finansiering från både svenska och utländska bidragsgivare. Arbetet inkluderar bl.a. budget, uppföljning, avslut av projekt och du bistår med kvalificerat ekonomiskt stöd i samband med forskningsansökningar. Du följer löpande upp pågående projekt i nära dialog med ansvarig forskare, förbereder och bistår vid revisioner samt övervakar att rapportering sker till finansiär löpande under pågående samt avslutande projekt.

I arbetsuppgifterna ingår också att bevaka att ekonomiadministrationen sköts enligt gällande regelverk. Du kommer vara en av flera kontaktpersoner mot universitets ekonomiavdelning och ge stöd och service till medarbetare och institutionens ledning. Samtliga arbetsuppgifter sker i nära samarbete med ytterligare en ekonom.

Eftersom det administrativa arbetet på institutionen täcker ett stort område kan även andra administrativa arbetsuppgifter förekomma. Du kommer också att delta i aktuella utvecklingsarbeten när det gäller exempelvis processbeskrivningar och rutiner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi och flerårig dokumenterad erfarenhet som ekonom eller controller. Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med redovisning och uppföljning, inklusive upprättande av budget är ett krav. Sådan erfarenhet från offentlig sektor är meriterande, i synnerhet från statlig verksamhet.

Du har ett strukturerat arbetssätt, är analytisk, engagerad och en god problemlösare. Du tycker också att det är roligt att bidra till ett väl fungerande stöd och att bidra i verksamhetsutveckling. Du är prestigelös och har förmåga att arbeta under tidspress i vissa perioder. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och samarbeta och att du har en vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.

Miljön du kommer att verka i är internationell och det är därför viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Det är också viktigt att du kan förklara ekonomiska frågeställningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, även för icke-ekonomer. Kunskaper om utbildning och forskning inom högskolesektorn är meriterande liksom kunskaper i det ekonomiadministrativa regelverket för statliga myndigheter.

Goda kunskaper i Officepaketet är ett krav. Erfarenhet av system som Raindance, Primula och Mercur är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Ref.nr SU FV-1362-19

Sista ansökningsdag: 2019-05-05

Fullständig information finns här.