Projektbeskrivning

Över 50% av alla onkologiska patienter får strålbehandling, vilket gör det till en av de vanligaste formerna av cancerbehandling. Projektets mål är att utveckla en tumörmodell som testbädd för att utvärdera utfallet av strålbehandling med fotoner, protoner, och tyngre joner. Modellen ska också möjliggöra studier av hur olika biologiska och fysikaliska faktorer påverkar tumörresponsen.

Mer specifikt syftar projektet till att skapa tumörmodeller med fokus på mikromiljön, strålkänsligheten, och celltätheten. Dessa modeller ska sedan integreras i ett dosplaneringssystem avsett för forskning för att simulera effekterna från strålbehandling med fotoner, protoner, och tyngre joner. Vidare ska den relativa kliniska effekten av protoner och tyngre joner beräknas, och de nyckelfaktorer som påverkar den identifieras.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning och utveckling av ett ramverk för datorsimuleringar och beräkningar för att skapa virtuella tumörer som kan integreras i ett dosplaneringssystem i syfte att utvärdera betydelsen av viktiga aspekter av tumörers mikromiljö med avseende på behandlingens utfall.

 

Ref.nr SU FV-1136-21

Sista ansökningsdag: 2021-04-30

Fullständig information finns här.