Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 230 anställda varav 90 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. 

Arbetsuppgifter

Som laboratoriesäkerhetsansvarig kommer du att tillhöra den tekniska avdelningen vid Fysikum. Tekniska avdelningen utgör en teknisk basresurs för Fysikums olika forskningsprojekt och undervisning. Arbetet sker främst i nära samarbete med andra tekniker och forskare. Din övergripande uppgift blir att leda och samordna säkerhetsarbetet i laboratorier, renrum, kemilaboratorier och verkstäder som används av Fysikums personal samt att säkerställa att institutionen uppfyller de krav som lagar och regler om arbetsmiljö, brandskydd och säkerhetsföreskrifter ställer. Du blir en samlande kraft och stöd för de enskilda medarbetarna i att säkerställa en kontinuerligt hög kunskaps- och säkerhetsnivå vid användning av exempelvis kemikalier, lasrar och strålkällor.

Du förväntas hålla dig uppdaterad om regler och föreskrifter och hjälpa forskargrupperna att efterleva dessa genom information och kontroll. En viktig uppgift blir att genomföra riskbedömningar och att utveckla och dokumentera rutiner för säker hantering, lagring och bortskaffande av exempelvis kemikalier och radioaktiva källor i enlighet med universitets föreskrifter och lagstiftning inom Sverige och EU. Du kommer också att utbilda Fysikums forskare i laboratoriesäkerhet och se till att etablerade användarutbildningar är aktuella. Vid behov kan du dessutom behöva bistå med stöd vid beredningen av kemiska prov där särskilda riskfaktorer finns.

Till din hjälp i arbetet har du universitetets centrala säkerhetsavdelning vad gäller allmänna aspekter av laboratoriesäkerhet, fakultetens nätverk för labbsäkerhet samt Fysikums tekniker och specialister för mer specifika säkerhetsfrågor som exempelvis el- och lasersäkerhet samt hantering av strålkällor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom fysik eller kemi samt gedigen erfarenhet av praktiskt laboratoriearbete. Du ska ha praktisk erfarenhet av säker hantering av kemikalier, både i och utanför laboratoriemiljön. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska för att kunna följa och förstå svenska och europeiska bestämmelser inom området och samtidigt kunna verka i internationell miljö. Du har god samarbetsförmåga men kan också driva och utföra ditt arbete självständigt. Du ska vara flexibel då du kommer att vara engagerad i flera projekt parallellt. Vi ser även att du har ett starkt engagemang och tar personligt ansvar för att bredda din kompetens inom området.

Ref. nr SU FV-2151-18.

Sista ansökningsdag 2018-08-31.

Fullständig information finns här.