Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 230 anställda varav 90 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Arbetsuppgifter

Som lasertekniker kommer du att tillhöra den tekniska avdelningen vid Fysikum. Tekniska avdelningen utgör en teknisk basresurs för Fysikums olika forskningsprojekt och för undervisningen och arbetet sker ofta i nära samarbete med andra tekniker samt forskare. Som lasertekniker kommer du att vara huvudansvarig för tekniskt understöd avseende de många olika lasersystemen som finns på institutionen (för närvarande ca 50 lasrar som spänner från CW ”single-mode” lasrar till förstärkta femtosekundsystem över ett stort intensitetsspann). Din övergripande uppgift blir att stödja de forskargrupper som använder lasrar och att bidra till att upprätthålla en kontinuerlig hög kompetens inom detta viktiga område. Du kommer att arbeta med olika test- och designuppgifter såsom optimering och underhåll av Fysikums lasersystem, karakterisering av laserstrålar samt utformning av optiska system. Din uppgift blir också att hålla dig ajour med utvecklingen inom området i stort och att skapa ett kontaktnät med andra experter samt med företag inom branschen. I rollen som lasertekniker kommer du också att vara starkt involverad i institutionens lasersäkerhetsarbete vilket innebär att du behöver hålla dig uppdaterad om regler och föreskrifter avseende laserhantering och i samarbete med institutionens labbsäkerhetsansvariga tekniker omsätta dessa i lokala hanteringsföreskrifter.

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleutbildning inom naturvetenskap samt gedigen kunskap och stor erfarenhet av drift och underhåll av lasersystem. Du ska ha praktisk kunskap om och erfarenhet av högeffektslasrar (Klass 4), analys av strålkvalitet och avancerad optisk design. Erfarenhet av drift och underhåll av femtosekundsystem (särskilt förstärkta system), utformning av laserkaviteter och icke-linjär optisk frekvensomvandling är meriterande.

Ref.nr SU FV-2224-18.

Sista ansökningsdag: 2018-08-31.

Fullständig information finns här.