Projektbeskrivning

Fysikum utlyser en postdoktorsanställning och söker en skicklig medarbetare som skall arbeta med dr. Peter Amann med utveckling av röntgenfotoelektronspektroskopi (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) mot tillämpningar under realistiska katalytiska betingelser. Detta görs i samband med ett nyligen utvecklat instrument för högtrycks-XPS som togs i bruk under våren 2018.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att bygga ny utrustning i nära samarbete med industriella partners och forskare vid Stockholms universitet, Stanford University och forskningscentret DESY i Hamburg, Tyskland. Postdoktorn kommer att också ansvara för uppbyggnad och testkörning samt genomföra experiment inklusive tolkning och utvärdering av spektroskopiska resultat. Vidare skall postdoktorn bistå andra användare med instrumentet under deras forskning. Med hjälp av den utvecklade utrustningen kommer det vetenskapliga arbetet fokusera på reduktion av CO/CO2 för att generera bränslen. Arbetet kommer att utföras inom ramen för forskargruppen XSoLaS, en stimulerande miljö med erfarna forskare inom spektroskopi av katalytiska material. Mer information: http://xsolasgroup.fysik.su.se. 

Den valda kandidaten kommer att vara placerad vid Fysikum, Stockholm Universitet med frekventa resor till forskningscentret DESY i Hamburg för genomförande av synkrotronbaserade mätningar.

Ref.nr SU FV-3646-18.

Sista ansökningsdag: 2018-12-28.

Fullständig information finns här.