Projektbeskrivning

Vi utlyser en postdoktorposition inriktad på astropartikelfysik, med fokus på indirekt detektering av mörk materia, propagering av kosmisk strålning, samt teori, modellering och observationer av gammastrålar. Anställningen kommer att finansieras av det forskningsbidrag från Vetenskapsrådets som tilldelats Tim Linden, men postdoktorn kommer att ha betydande vetenskaplig frihet att samarbeta med andra forskare inom AlbaNova.

Postdoktorerna kommer att vara den del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC; www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Postdoktorn kommer att ingå i en dynamisk forskargrupp med aktiviteter inom partikelteori, kosmologi och astrofysik, tillsammans med bl a Frank Wilczek, Tim Linden och David Marsh. Nuvarande aktiviteter inkluderar indirekta sökningar efter mörk materia, BSM-modellbyggnad, högenergiastrofysik, axionteori, och kvantberäkning.

Betydande beräkningsresurser finns tillgängliga tack vare Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Den sökande kommer också att disponera en konkurrenskraftig forskningsbudget att använda till konferensresor och inhandlandet av beräkningsresurser.

Arbetsuppgifter

Den sökande kommer att utföra teoretisk, beräkningsmässig, och/eller observationell forskning inom högenergetisk astropartikelteori. Han/hon förväntas bidra till vetenskapliga artiklar och presentera huvudresultat vid internationella vetenskapskonferenser.

 

Ref.nr SU FV-3601-20

Sista ansökningsdag: 2020-12-01

Fullständig information finns här.