Projektbeskrivning

Projektet kommer att ha fokus på analys av proton-proton-data från ATLAS-experimentet vid CERN:s accelerator LHC. Det är en del av projektet Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners som är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs (KAW) stiftelse. I projektet, med deltagande forskare från Stockholms universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Uppsala universitet, samarbetar experimentella fysiker verksamma vid ATLAS-experimentet med teoretiska partikelfysiker för att ta fram nya modeller bortom standardmodellen och nya strategier för att söka efter dem. Knutet till projektet finns även en grupp internationella samarbetspartners. Deltagande seniora fysiker är experimentalisterna S. Strandberg (P.I. för projektet), J. Sjölin och D. Milstead vid Stockholms universitet, Elin Bergeås Kuutmann vid Uppsala universitet samt teoretikerna R. Enberg vid Uppsala universitet och Gabriele Ferretti vid Chalmers. Inom projektet finns även medel för resor till konferenser och möten.

ATLAS-gruppen vid Fysikum, Stockholms universitet har starkt bidragit till design, konstruktion och kalibrering av ATLAS hadronkalorimeter och första nivåns trigger, och har fortsatt ansvar inom dessa områden. Gruppen deltar dessutom i utveckling av algoritmer för dataanalys, bland annat identifiering av bottenkvarkar och rekonstruktionen av objekt i kalorimetern samt har också en ledande roll i mätningen av luminositeten med hjälp av spårdetektorn. Gruppen består för närvarande av sju fakultetsmedlemmar, en postdoktor och sex doktorander. De huvudsakliga forskningsområden är supersymmetri och mörk materia, toppkvarken, och tunga metastabila partiklar.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas:

  • delta i dataanalysverksamhet inom KAW-projektet i områden såsom supersymmetri eller annan BSM-fysik relaterad till tredje generationens partiklar
  • samarbeta med de forskare från andra universitet som är involverade i projektet
  • bidra till handledning av mastersstudenter och doktorander
  • bidra till utveckling och kalibrering av algoritmer för identifiering av bottenkvarkar (b-tagging), jetrekonstruktion eller till mätningen av luminositeten
  • huvudsakligen vara placerad vid Fysikum, men även kunna vistas på CERN under längre perioder.

 

Ref.nr SU FV-3329-18

Sista ansökningsdag: 2018-10-31

Fullständig information finns här.