Projektbeskrivning

Avdelningen för experimentell elementarpartikelfysik på Fysikum vid Stockholms universitet välkomnar sökande till en postdoktjänst i fysik, för arbete inom ATLAS-experimentet vid CERN:s stora hadronkolliderare LHC. Huvudfokus kommer att ligga på analys av ATLAS-data och sökande efter nya tunga partiklar, men kandidaten förväntas även bidra till rekonstruktion och kalibrering av data, datatagning och detektorutveckling.

Forskningen kommer att bedrivas inom SHIFT - Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners, ett forskningsprojekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Genom ett fördjupat samarbete mellan experimentella och teoretiska fysiker syftar projektet till att ta fram möjliga utvidgningar av Standardmodellen som löser Higgsmassans finjusteringsproblem samt nya metoder för söka efter dessa vid ATLAS-experimentet.

ATLAS-gruppen vid Stockholms universitet har starkt bidragit till design, konstruktion och kalibrering av ATLAS hadronkalorimeter och första nivåns trigger, och har fortsatt ansvar inom dessa områden. Gruppen deltar dessutom i utveckling av algoritmer för dataanalys, bland annat identifiering av bottenkvarkar. Vi har också en ledande roll i mätningen av luminositeten med hjälp av spårdetektorn. Våra huvudsakliga forskningsområden är sökande efter supersymmetri, mörk materia och parproduktion av Higgsbosoner samt mätningar av processer som involverar toppkvarkar.

Vi är en del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC), en dynamisk vetenskaplig  miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med både teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. OKC har ett forskningsprogram om mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik.

Arbetsuppgifter

Kandidaten kommer att spela en ledande roll i sökanden efter exotiska partiklar med långa livstider på ATLAS. Arbete för ATLAS-experimentet (t.ex. kalibrering) måste också utföras, men tjänstens primära fokus är på dataanalys.  

 

Ref.nr SU FV-0568-21

Sista ansökningsdag: 2021-03-31

Fullständig information finns här.