Projektbeskrivning

Projektet ”Holografiska rumtider från enkla kvantteorier” under ledning av professor Bo Sundborg syftar till att att använda AdS/CFT-dualitet, och mer generellt holografi, för att härleda kvantfysikalisk geometrisk fysik från kvantfältteori. Svarta hål, maskhål, domänväggar och tidig kosmologi, som är betydelsefulla områden i sig, fungerar både som test och motivation för projektet.

Arbetsuppgifter

Forskning inom eller med anknytning till projektet.

 

Ref.nr SU FV-3825-18

Sista ansökningsdag: 2018-12-15

Fullständig information finns här.