Projektbeskrivning

Forskargruppen för kvantfotonik vid Fysikum bedriver forskning om kvantljuskällor. Projektets inriktning är forskning beträffande ny utrustning för generering av kvantljus för tillämpningar inom kvantkommunikation.

Arbetsuppgifter

Forskning inom de områden som beskrivs ovan samt deltagande i handledning av doktorander.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Kvalificerade sökanden har en doktorsexamen i fysik med fokus på kvantkommunikation. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom områdena som beskrivs i projektbeskrivningen. Kandidaten förväntas kunna utföra självständigt arbete samt ha förmågan att kunna samarbeta med andra gruppmedlemmar som del av ett team.

 

Ref.nr SU FV-4148-19

Sista ansökningsdag: 2019-12-20

Fullständig information finns här.