Projektbeskrivning

Fysikum söker en postdoktor inom observationell kosmologi och beräkningskosmologi som tillsammans med dr. Jens Jasche ska studera universums storskaliga strukturer genom kosmologiska kartläggningar med hjälp av LSST (Large Synoptic Survey Telescope) och annan datainsamling.

Den valda kandidaten kommer att bedriva forskning inom områdena dynamisk struktur- och galaxbildning, mätning av kosmologiska parametrar och studera mörk materia och mörk energi med hjälp av nästa generationens kartläggningar. Möjligheter att utveckla och tillämpa nya statistiska analys- och maskininlärningstekniker kommer även att finnas, i syfte att utföra numeriska simuleringar och teoretisk modellering. Postdoktorn kommer även ha möjlighet att samarbeta med Aquila-konsortiet (www.aquila-consortium.org) vars mål är att utnyttja moderna datavetenskapliga tekniker för att främja nya upptäckter inom den framväxande forskningsgrenen fullständigt icke-linjär rekonstruktion av storskaliga kosmologiska strukturer.

Stockholms Universitet har en världsledande forskningsgrupp i kosmologi vid Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (www.okc.albanova.se) där denna postdoktorsanställning är en del i vår satsning av LSST. Postdoktorer är välkomna att delta i vetenskapliga program vid Nordita, vars mål är att knyta samman ledande forskare och skapa samarbete inom specifika ämnen under längre perioder.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas utföra forskning inom området icke-linjära storskaliga strukturer, i syfte att studera fundementala problem inom fysik och kosmologi, med kosmologiska kartläggningar som exempelvis LSST. I arbetsuppgifterna ingår också utveckling av modern dataanalysteknik och numeriska studier av strukturbildningssimuleringar.

 

Ref.nr SU FV-3901-18

Sista ansökningsdag: 2019-01-15

Fullständig information finns här.