Projektbeskrivning

En postdoktorsanställning finns tillgängligt för en kvalificerad sökande, med tjänstgöring under ledning av professor Katherine Freese, inom ämnesområdena astropartikelfysik samt kosmologi.

Anställningen finansieras med stöd från Vetenskapsrådet. Stockholms universitet har en forskargrupp av världsklass inom kosmologi vid Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik, som samarbetar med DarkSUSY, XENON-1T, Icecube/DeepCore, FERMI Gamma Ray Space Telescope och ATLAS vid CERN.

Postdoktorn är välkommen att delta i Norditas vetenskapliga program, som sammanför grupper av ledande experter för samarbete inom olika ämnesområden under längre tidsperioder. Postdoktorn kommer att ha tillgång till generösa anslag för forskning och resor, attraktiva personalförmåner såväl som utmärkt datorutrustning.

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer i huvudsak att omfatta teoretiska studier inom kosmologi och partikelfysik såsom mörk materia, inflation samt grundläggande egenskaper hos det tidiga universum genom användning av kosmologiska data.

 

Ref.nr SU FV-3771-21

Sista ansökningsdag: 2021-12-06

Fullständig information finns här.