Projektbeskrivning

Man kan manipulera fotoreaktivitet hos molekyler antingen med kemiska förändringar, förändringar i omgivningen eller genom att klä molekylära potentialytor med skräddarsydda elektromagnetiska fält. Från studier av kvantelektrodynamik för atomer i kaviteter är det väl känt att en optisk resonator kan modifiera den spontana fotoemissionen via kvantisering av strålningsfältet.

Dessa effekter har studerats ingående inom atomfysik och kvantoptik, men endast helt nyligen har man upptäckt att det är möjligt att utnyttja dem för att kontrollera kemiska reaktioner. Denna upptäckt öppnar potentiellt för nya möjligheter att designa fotokatalysatorer och material av både ljus och materia. Möjliga applikationer kan vara allt från optimering av solceller, till nya katalysatorer för att bryta ner miljöföroreningar.

Inom projektet kommer vi att teoretiskt undersöka möjligheter för att kontrollera dynamik i exciterade tillstånd hos molekyler i optiska kaviteter, utveckla nya simuleringsmetoder, och studera nya fysikaliska fenomen i dessa system av ljus och materia.

Arbetsuppgifter

Den som antas kommer utveckla modeller för att beskriva molekylära ensembler, och ta fram numeriska simuleringsmetoder för deras dynamik och spektras.

 

Ref.nr SU FV-2223-21

Sista ansökningsdag: 2021-06-20

Fullständig information finns här.