Projektbeskrivning

Fysikum söker en postdoktor för arbete med professor Anders Nilsson inom området röntgenspridning och röntgenkorrelationsspektroskopi fokuserat på vatten och amorfa istillstånd där experimenten kommer att utföras vid röntgenlasrar och synkrotronljuskällor. Projektet avser mer specifikt att skapa förståelse för övergångar från amorf is till glas och dynamik i det ultraviskösa tillståndet hos vatten. Anställningen kommer att vara placerad vid Fysikum, Stockholms universitet med frekventa resor till DESY och XFEL i Hamburg, Stanford/SLAC National Accelerator Labratory, SACLA i Japan och PAL i Korea. 

XSoLaS-guppen finns inom avdelningen för kemisk fysik och fokuserar sin forskning runt tre huvudinriktningar, struktur och dynamik i vatten och amorf is, fundamental ytreaktivitet samt katalys. För mer information, http://xsolasgroup.fysik.su.se.

Arbetsuppgifter

Forskning inom de områden som beskrivs ovan.

Ref. nr SU FV-2052-18.

Sista ansökningsdag 2018-08-31.

Fullständig information finns här.