Projektbeskrivning

Den nyligen inrättade gruppen i kvantfenomenologi söker en postdoktor i teoretisk kvantfysik. Gruppens forskning är fokuserad kring kvantoptik, kvantkontroll och kvantinformationsteori, både för tillämpningar och grundläggande fysik. Ett viktigt forskningsfält utgörs av kopplingen mellan gravitation och kvantfysik vid låga energier, med fokus på hur gravitation påverkar kvantoptiska system, vilka nya effekter som kan uppstå och hur dessa kan undersökas genom experiment.

Forskningsområdet, som handleds av biträdande lektor Igor Pikovski, omfattar:

  •  Kvantoptiska system som optomekanik, atomur och atomfontäner
  • Svaga gravitationseffekter inom kvantmekanik
  • Kvantgravitationens signaturer vid låga energier
  • Kvantoptiska sonder för allmän relativitetsteori, mörk materia och mörk energi
  • Grundläggande kvantmekanik

Vi söker postdoktor med intresse av grundläggande forskning i kvantmekanik i nära anslutning till experimentell verksamhet i kvantoptik. Som postdoktor kommer du att verka i en livaktig forskningsmiljö vid AlbaNova Universitetscentrum. Gruppen är också associerad med LISA-consortiet, professor Frank Wilczeks grupp och "Wallenberg Center for Quantum Technology", som samlar ledande svenska forskningsgrupper i kvantberäkningar, kvantmetrologi och kvantkommunikation.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att i första hand bedriva forskning inom teoretisk fysik. Anställningen kan även innefatta handledning av studenter och undervisning.

 

Ref.nr Ref.nr SU FV-2972-19

Sista ansökningsdag: 2019-10-06

Fullständig information finns här.