Projektbeskrivning

Inom ramen för ERC Advanced Grant projektet GAS-WAT (Gases in Water, Prof. Lars G.M. Pettersson, PI) är ett delprojekt att undersöka möjliga effekter av kärnspinkoppling som resulterar i ortho och para vatten. För detta behöver vi vidareutveckla kvantkemiska metoder och program för att behandla lätta kärnor ekvivalent med elektronerna.

Fokus kommer att ligga på att beskriva roterande molekyler och dynamiken då vätebindningssituationer förändras. Prof. Petterssons teorigrupp verkar inom XSoLaS gruppen som kombinerar experiment och teori inom avdelningen för Kemisk Fysik vid Institutionen för Fysik inom Stockholms universitet (http://xsolasgroup.fysik.su.se/).

Arbetsuppgifter

Anställningen avser utveckling och implementering av vågfunktionstekniker som inkluderar kärnorna och deras spinkoppling med speciellt fokus på tillämpningar på vatten i dess olika former.

 

Ref.nr SU FV-2194-21

Sista ansökningsdag: 2021-06-17

Fullständig information finns här.