Projektbeskrivning

Fysikum utlyser en postdoktoranställning med inriktning mot astropartikelfysik. Forskningen inkluderar både teoretiska och beräkningsmässiga undersökningar i den kosmiska strålningens propagering samt multivåglängdsmodeller för icke-termisk emission. Särskild tonvikt ges studier av kosmisk strålning med TeV-energi, inklusive det nyligen upptäckta fenomenet galaktiska TeV-halos. Ytterligare potentiella projekt innefattar sökandet efter mörk materia, dataanalys för Fermi-LAT, och flerbudbärarastronomi med framtida data från IceCube, radio- och gammastrålning. Anställningen kommer att finansieras av det forskningsbidrag från Vetenskapsrådets som tilldelats Tim Linden, men postdoktorn kommer att ha betydande vetenskaplig frihet att samarbeta med andra forskare inom AlbaNova.

Postdoktorn kommer att vara en del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC; www.okc.albanova.se), en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Betydande beräkningsresurser finns tillgängliga från Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Postdoktorn kommer också kunna disponera över en generös forskningsbudget för konferensresor och inköp av beräkningsresurser.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att utföra teoretisk, beräkningsmässig och/eller observationell forskning inom högenergetisk astropartikelteori samt förväntas bidra till vetenskapliga artiklar och presentera huvudresultat vid internationella vetenskapskonferenser.

 

Ref.nr SU FV-4139-19

Sista ansökningsdag: 2019-12-20

Fullständig information finns här.